top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.grandmascookingschool.com ได้ตระหนักถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำคัญซึ่งข้อมูลเหล่านั้นลูกค้าให้ไว้กับเราด้วยความสมัครใจ ทางเราให้ความเคารพลูกค้าโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้าที่มีต่อทางเรา ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับ www.grandmascookingschool.com  เป็นไปอย่างปลอดภัย


การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
* เมื่อท่านได้ตกลงยินยอมสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ ทางเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกทราบเป็นอันขาด ข้อมูลใดบ้างที่ทางบริษัทจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า มีดังต่อไปนี้
* ชื่อ นามสกุล
* ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง
* เบอร์โทรศัพท์
* อีเมล์


การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านเองสามารถเข้ามาอัพเดทด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบ (Log in) ด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.grandmascookingschool.com  ของเรา


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
www.grandmascookingschool.com  ได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยที่ข้อมูลเหล่านั้น จะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย ข้อมูลของลูกค้าจะเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เฉพาะฝ่ายของทางบริษัทเท่านั้น เมื่อท่าน Log in เพื่อเข้าระบบผู้ใช้ Password ของท่านจะเข้ารหัสลับ Encrypt ทุกครั้ง และข้อมูลที่สำคัญทางการเงินของลูกค้าจะถูก เก็บรักษาไว้โดยระบบ SECURE SOCKET LAYER (SSL) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมธุรกรรมออนไลน์


การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
* www.grandmascookingschool.com  จะไม่ขาย ซื้อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เช่น ในการใช้กิจกรรมต่างๆ ของร้าน เหล่านี้
* เพื่อกำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
* เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือแนะนำโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ
* เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการ
* เพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าเว็บไซต์
* เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย


ติดต่อสอบถาม
www.grandmascookingschool.com  ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกคำถาม และทุกความคิดเห็น ยินดีรับฟังเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับหาทางออกในแนวทางที่ดีที่สุด โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือปัญหาอื่นๆ มาหาเราได้ที่


Facebook: www.facebook.com/grandmascookingschool

 

bottom of page